Beste klant, vrijdagavond 20 januari 2023 is Reefman Sportprijzen B.V. getroffen door een verwoestende brand waarbij alle bezittingen -muv bedrijfsinformatie in de cloud- verloren zijn gegaan. Ook uw bestellingen. U kunt een nieuwe bestelling plaatsen in de webshop van Biemans (www.biemans.com). Indien u geen login code van Biemans heeft, kunt u die via info@biemans.com aanvragen. In de mail dient u uw bedrijfsnaam, adres, contactpersoon, telefoonnummer, mailadres, btw nummer, alsmede een geschatte jaarinkoop volume te vermelden. U ontvangt dan een inlog code. Wij vertrouwen op uw begrip.

Dear customer, Friday evening, January 20, 2023, Reefman Sportprijzen B.V. was hit by a devastating fire in which all assets -excluding company information in the cloud- were lost. Also your orders. You can place a new order in the webshop of Biemans (www.biemans.com). If you do not have a login code from Biemans, you can request one via info@biemans.com. In the mail you should include your company name, address, contact person, phone number, mail address, VAT number, as well as an estimated annual purchase volume. You will then receive a login code. We rely on your understanding.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, am Freitagabend, den 20. Januar 2023, wurde Reefman Sportprijzen B.V. von einem verheerenden Brand heimgesucht, bei dem alle Vermögenswerte - mit Ausnahme der Unternehmensdaten in der Cloud - verloren gingen. Auch Ihre Bestellungen. Sie können im Webshop von Biemans (www.biemans.com) eine neue Bestellung aufgeben. Wenn Sie noch keinen Login-Code von Biemans haben, können Sie eine über info@biemans.com anfordern. Wir bitten Sie In der Mail Ihre Firmename, Ihre Adresse, Kontaktperson, Telefonnummer, Postadresse, Umsatzsteuernummer sowie ein geschätztes jährliches Einkaufsvolumen an zu geben. Sie erhalten dann eine Login-Code. Wir hoffen auf Ihr Verständnis.